• 00.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

4

 
Zarząd Spółki:

Prezes: Tomasz Niedziela

 

Rada Nadzorcza:

Piotr Wytrych

Jakub Marzec

Mariusz Zimny